De smederij

In de mijn loods heb ik mijn smidse gevestigd met het hete smidsvuur, de werkbanken, verschillende machines, de aambeelden, de hamers en de tangen.

Hier heeft de tijd als het ware stil gestaan.

kunst kunst

Mijn smederij of smidse is de voor het smeden speciaal ingerichte werkplaats van de smid. Met behulp van een vuur, aangeblazen door een blaasbalg of blower, wordt ijzer of ander metaal eerst flink verwarmd totdat het vervormbaar is. Dan wordt het op een aambeeld in de gewenste vorm geslagen of wordt er een andere behandeling mee uitgevoerd zoals splijten, wellen of doorboren. Dit geheel van handelingen met heet metaal noemt men het smeden van het metaal.

Meestal moet het werkstuk herhaaldelijk opnieuw verwarmd worden om het vervormbaar/smeedbaar te houden en om de spanningen in het materiaal, ontstaan door het bewerken met de smidshamer, op te heffen. Nadat het voorwerp tenslotte de gewenste vorm heeft bereikt wordt het afgekoeld in koud water.

kunst kunst
kunst kunst
kunst kunst